dofinansowanie-ue1

 

Nazwa projektu: Budowa nowej siedziby oraz zakup środków trwałych do produkcji agregatów prądotwórczych jako istotny element rozwoju przedsiębiorstwa EPS System

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy.

Działanie 2.1 : Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 879 410,00 PLN

HALA PRZOD1


malopolska1

Nazwa projektu: Usługa badawczo-rozwojowa związana z innowacją produktową w firmie EPS System Robert Lipnicki w postaci 8 grup agregatów prądotwórczych dla przemysłu z silnikami DOOSAN o mocy w przedziale 130-825 kVA

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa 1: Gospodarka wiedzy.

Działanie 1.2 : Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3. Bony na innowacje, RPO Małopolskiego.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 123 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 100 000,00 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE wynosi: 90 000,00 PLN

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu wdrażania innowacji uzasadnionych rynkowo w firmie EPS System poprzez docelowe poszerzenie oferty produktowej o 8 grup nowych agregatów dużej mocy (130-825 kVA) opartych na silnikach DOOSAN. Będzie to możliwe dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu i wyprodukowaniu agregatów spełniających m.in. normy emisji hałasu (szczególnie istotne będzie wygłuszenie obudowy oraz odpowiednie ukształtowanie kominów tłumiących na czerpnii i wyrzutni).